La importància del diagnòstic per imatge en centres veterinaris

La importància del diagnòstic per imatge en centres veterinaris

Les proves de diagnòstic per imatge als centres veterinaris de Barcelona de Grup Riera Alta, són fonamentals per a la cura i la salut dels animals. Aquestes proves ens permeten obtenir informació precisa i detallada sobre la condició interna dels animals, cosa que facilita un diagnòstic més precís i un tractament adequat.

videoendoscopia animal en hospital veterinario riera alta de barcelona

Videoendoscòpia

És una tècnica que utilitza un endoscopi flexible per visualitzar l’interior del cos. Proporciona imatges en temps real de les vies respiratòries, el tracte gastrointestinal i el tracte urinari. Ajuda a diagnosticar malalties com ara tumors, obstruccions, úlceres, cossos estranys i lesions internes. També es fa servir per a procediments mínimament invasius, com l’extracció de cossos estranys o la presa de mostres de teixit per a biòpsies.

radiografía digital perro en veteros clínica veterinaria de Barcelona

Radiologia Digital

La radiologia digital consisteix a capturar imatges d’alta qualitat dels òrgans interns i els ossos de les mascotes. Aquesta tecnologia no només redueix l’exposició a la radiació, sinó que també proporciona imatges més clares i detallades que permeten la detecció de fractures, tumors, malalties pulmonars i altres anomalies.

ecografía de gato en Clínica Veteirnaria Sant Andreu de Barcelona

Ecografia

L’ecografia és una altra prova de diagnòstic per imatge molt utilitzada a veterinària. Fa servir ones sonores d’alta freqüència per crear imatges a temps real dels òrgans interns, teixits i fluids corporals. L’ecografia és especialment útil per avaluar el cor, l’abdomen, els òrgans reproductors i els teixits tous. Permet detectar quists, tumors, embarassos, problemes cardíacs i moltes altres afeccions.

Pantalla ecocardiografía Hospital Veterinario Riera Alta Barcelona

Ecocardiografia

L’ecocardiografia és una prova de diagnòstic per imatge específica per avaluar l’estructura i la funció del cor. Utilitza ones sonores per produir imatges en moviment del cor i els vasos sanguinis circumdants. Aquesta prova és essencial per al diagnòstic de malalties cardíaques, com ara defectes congènits, malaltia valvular, insuficiència cardíaca i malaltia del múscul cardíac.

En resum, les proves de diagnòstic per imatge per a mascotes, com ara la radiologia digital, l’ecografia, la videoendoscòpia i l’ecocardiografia, són eines vitals per al diagnòstic i tractament adequats. Aquestes proves ens proporcionen informació detallada sobre l’estat intern dels animals, cosa que ajuda els veterinaris a prendre decisions mèdiques informades ia brindar la millor atenció possible als nostres pacients de quatre grapes.

Skip to content